Blodanalys

Man behöver inte vara sjuk för att känna att kroppen är i olag. Man kan plötsligt
upptäcka att man inte känner igen sig själv, eftersom kroppen inte fungerar som man förväntar sig eller är van vid. Känna att det saknas något för att man ska orka fungera normalt. Idag är det väldigt vanligt med problem som kan ha sin förklaring i näringsbrister så som: Huvudvärk, Trötthet, Sömnproblem, Allergi/ överkänslighet, Hudproblem, Led-/muskelvärk, Mag-/tarmproblem,Låg stresströskel, Infektions-/inflammation.

Vi har stora krav på oss i vardagen. Vi ska i snabbt tempo hinna med familj, arbete och fritid. För att orka med fullt ut behöver kroppen fungera i harmoni mellan näringsintag och bränsleåtgång. Då det nästan är omöjligt att beräkna dessa   faktorer, uppstår på sikt brister av enskilda ämnen som mineraler, vitaminer och fettsyror.
För att komma till rätta med dessa krävs kunskap om de individuella nivåerna. Genom att förbättra sina brister och obalanser kan man komma åt många besvär och ge fördelar i allmäntillståndet som t.ex. bättre immunförsvar, jämnare humör, ökad ork och livslust.

Ett första steg mot att må riktigt bra är att ta reda på Dina näringsvärdesnivåer – i Blodanalysen får Du svaret! Därefter har Du möjlighet att agera, och se fram emot
en friskare framtid!

Jag har sedan 2003 tagit blodprover och skickat till biokemister och forskare på Bayers laboratorium i  Stuttgart.  Där har  man sedan 60-talet intresserat sig för och forskat runt mineraler  och  vitaminers  betydelse för vår hälsa.  Man utför blodanalyser i helblod, (serum och blodceller) där är mineralnivåerna stabilare och varierar inte med dagsformen eller med vad som har intagits dagarna innan.

Detta blodprov skiljer sig från de man vanligen tar på vårdcentralen eller via andra blodanalys laboratorium.

Givetvis ingår också en grundlig genomgång av ditt provsvar. Sedan får du ett individuellt anpassat uppbyggnadsprogram baserat på ditt provsvar.

Priser: Jag har valt att inte lägga upp några priser på blodanalyser här eftersom det finns så många olika kombinationer. Det bästa är om du kontaktar mig på telefon eller mail så kan vi diskutera vad som är lämpligast för dig att ta.

mali: info@tinasfriskvard.se Telefon: 0321-12121

blodanalys-1
EE-TinasFriskvård-low-5537
blodanalys-2