Mitokondriell Medicin

Mitokondriell medicin handlar förenklat om att komma åt sjukdomstillstånd redan i kroppens celler, där mitokondrier utgör cellens energiförsörjning så att cellen och därmed kroppen kan fungera. Metoden är till för att förebygga och behandla kroniska inflammationer, ålders- eller funktionsförändring i cellen som skapar en sjukdomsbild. Tekniken bygger på den vetenskapliga insikten om att vi åldras i mitokondrierna.

Dysfunktion i mitokondrierna kan verka negativt för många hälsotillstånd som t.ex. vissa hjärtproblem, högt blodtryck, fibromyalgi, ME/CFS, parkinson, infertilitet, MS, migrän, astma, utmattningssyndrom, immunbrist, tinnitus och sköldkörtelproblem.

Kunskapen om cellens aktivitet och livscykeln av mitokondrierna är betydelsefull för att förstå hur vi kan bevara hälsan. Välfungerande mitokondrier behövs för energi och cellöverlevnad men med tiden uppstår felaktigheter i mitokondrierna så att cell- och organfunktionerna försämras. Mitokondriell medicin ger obegränsade möjligheter för både förebyggande och behandling av sjukdomar.

Dr. Frans Enzmann i Tyskland har i många år forskat om mitokondriernas betydelse för vår hälsa. Han har ett konstant utbyte av erfarenhet och kunskap med ledande experter i området. Den mitokondriella medicinen är avgörande för att cellerna ska kunna motstå och reparera skador, och de har en nyckelroll i kommunikationen och signalöverföringen mellan cellerna.  Mitokondrier bestämmer därmed om liv eller död åt cellen. Bra fungerande mitokondrier ger således mer livskvalité, energi och sjukdomsskydd.

Forskningen har resulterat i ett koncept som kallas MitoMed. Syftet med konceptet är att ge kroppen de näringsämnen den behöver i tillräcklig kvantitet och av bra kvalitet för att hjälpa människor till ökad vitalitet och livskvalité! De mycket positiva erfarenheterna gör att vi dagligen jobbar med detta koncept, genom att utveckla det med nya och förbättrade produkter. I centrum finns Q10-produkterna.

Jag har äran att få samarbeta med Dr. Enzmann

Dr. Enzmann som har samarbetat och forskat tillsammans med Prof. Karl Folkers och Prof. Rolf Luft. Han har även startat IMMA (International Mitochondrial Medicine Association)

Sköldkörteln och mitokondrierna.

För att mitokondrierna skall fungera optimalt behövs även att vi har tillräckligt med T3, därför är även välbalanserade sköldkörtel värden viktig. Inte en enda av kroppens celler fungerar normalt när det råder brist på sköldkörtelhormon T3 som är det aktiva hormonet. Sköldkörtelhormon reglerar ämnesomsättningen i varje cell i kroppen. Brist på sköldkörtelhormon leder till att ämnesomsättningen blir för låg i cellerna och detta leder till varierande hypotyreos-symptom som påverkar hela kroppen. Kroppen blir som en motor med för lite bensin.

Vid ett par gånger har jag haft förmånen att få vara på kurs med Läkare Helena Rooth Svensson som specialiserat sig på sköldkörtel problematik och skrivit boken Sköldkörteln och mitokondrierna.

Genom tyska labbet ”Labor Dr Bayer” kan jag ta prover på alla sköldkörtelprover som behövs: TSH, fT4, fT3, rT3, TRAK, anti-TPO.

Varmt välkommen att höra av dig!

0321-12121

info@tinasfriskvard.se