CR 3000

CR3000 är ett medicinskt instrument utvecklat av det italienska företaget Callegari. Används av Apotek, Naturmedicin, Läkarmottagningar, Idrotten, Sjukhus och Universitet.

Via ett kapillärstick i fingret gör CR3000 blodanalyser med hjälp av olika reagenser;

  • Analys av fria syreradikaler / Oxidativ Stress / FORT
  • Analys av försvar mot fria syreradikaler / Antioxidantkapacitet / FORD

Oxidativ stress

En bidragande orsak till dålig hälsa

Fria radikaler

Allt arbete, rörelser vi gör med vår kropp kräver att cellerna får tillgång till syre att förbränna. Vi är hela tiden beroende av att tillföra kroppen syre genom inandningsluften. Men syret är som ett tveeggat svärd, samtidigt som vi är beroende av det så kan det också vara skadligt. Vid förbränningen av syre i cellerna kommer några procent av det omsatta syret att omvandlas till skadliga fria syreradikaler.

Den energigivande cellförbränningen är inte helt perfekt, utan har ett ständigt läckage av för cellerna skadliga fria syreradikaler. Till detta så finns det andra saker som spelar in såsom levnadsvanor och miljöfaktorer. Psykisk stress, näringsbrister, läkemedel, rökning, alkohol, kvicksilver och andra miljögifter till exempel men det kan finnas andra saker också. Dessa kan öka våra kroppars totala belastning av skadliga fria radikaler och restprodukter.

Vad är Oxidativ Stress?

Oxidativ stress är ett etablerat begrepp inom den medicinska forskarvärlden. Oxidativ stress är en obalans mellan angrepp av skadliga kemiska reaktiva former av syre, främst av fria radikaler, och försvar, antioxidanter. Om det bildas mer fria syreradikaler än vad vårt antioxidativa försvar klarar av att neutralisera så blir konsekvensen av detta vad som benämns som Oxidativ Stress.

Vid uppmätt Oxidativ stress har vi helt enkelt börjat härskna inombords! Fria radikaler angriper nämligen de fleromättade fettsyror som finns i våra cellmembraner, vilket resulterar både i skadliga fettsyraradikaler och härskningsprodukter i form av skadliga peroxider(en grupp av kemiska ämnen som är stark oxiderande) som i sin tur kan omvandlas till andra giftiga ämnen bl.a aldehyder.

Fria radikaler kan skada alla delar av cellen, inklusive arvsmassan vårt DNA och det som gäller är att motverka dessa processer genom att ha ett starkt Antioxidativt försvar

Oxidativ stress är inte någon sjukdom eller diagnos inom sjukvården utan en obalans i kroppen, men det är vetenskapligt etablerat att det leder till bl.a. cellskador, allmän trötthet, försvagat immunförsvar, snabbare biologiskt åldrande och ökad risk för kroniska inflammationer och sjukdom.

Oxidativ stress föder inflammationer och inflammationer föder oxidativ stress.

Är det vanligt med Oxidativ stress?

Svaret på den frågan är, tveklöst ja! Flera etablerade forskare har analyserat Oxidativ stress hos olika kategorier av människor under mer än 10 års tid. Resultaten visar att det måste betraktas som vanligt med hög Oxidativ stress eller ”inre kemisk stress” hos till exempel vissa kategorier elitidrottare, eller som idrottar ofta, äldre stressat affärsfolk, medelålders kvinnor.

Exempelvis kan långtidsintag av vissa läkemedel leda till både vitaminbrister och extremt hög hälsovådlig Oxidativ stress.

Antioxidanter

Utan ett antioxidant försvar skulle vi inte kunna överleva i vår syrerika miljö, hur sunt vi än lever. Våra vävnader utsätts ständigt för skadliga syreradikaler och därmed är vi 24 timmar om dygnet beroende av att kunna eliminera dessa radikaler. Detta försvar utgörs av många samverkande antioxidanter. Man kan säga att det är som en antioxidantorkester som är vårt inre rostskydd mot fria radikalers skadliga effekter.

Hur blir vi av med Oxidativ stress?

I och med våra goda kliniska erfarenheter så går det alldeles utmärkt att minska sin Oxidativa stress påtagligt. I linje med dagens vetenskap så ger vi råd om livsstilar, träning/vila och näringsintag, riktig kost och ev. Lämpliga kosttillskott.

Dagens forskning och kliniska erfarenheter visar att det går att eliminera Oxidativ stress och på så sätt göra oss mindre trötta, förbättra vår fysiska och mentala prestationsförmåga, stärka immunförsvaret och förebygga sjukdom.

Varmt välkommen att höra av dig!

0321-12121

info@tinasfriskvard.se

Reviva_cr3000
Reviva_cr3000_2